விடியோ

Dr.N. குழந்தைவேலு R.S.M.P..,

J.P.சித்த வைத்திய சாலை

Services Overview

சிகிச்சை

 • குடி,புகை மறக்க
 • நரம்பு தளர்ச்சி
 • மூலங்கள்
 • சீழ் இரத்தம் வடிதல்
 • மூட்டு வீக்கம்
 • உடல் பருமன்
 • தைராய்டு கோளாறுகள்
 • சர்க்கரை வியாதி
 • சிறுநீரக கோளாறுகள்

ஆண்களுக்கு

 • ஆண்மைக் குறைவு
 • ஜீவ அணுக்கள் குறைவு
 • துரிதஸ்கலிதம்
 • அதிகச்சூடு
 • பயம்,வெட்கம்
 • கை, கால் நடுக்கம்
 • உறுப்புகள் சிறுத்து காணப்படுதல்
 • சித்தப்பிரமை

பெண்களுக்கு

 • வெள்ளை
 • வெட்டை
 • உதிரபோக்கு
 • மாதவிலக்கு
 • வயிற்றுவலி
 • கர்ப்பபையில் ரணம் கட்டி
 • கருக்குழாய் அடைப்பு
 • மார்பக வளர்ச்சி இன்மை
 • இளநரை , பித்தநரை
 • முடிஉதிர்தல்

சிகிச்சை

 • மஞ்சட் காமாலை
 • மலச்சிக்கல் கோளாறுகள்
 • உடல்மெலிவு
 • எல்லாவகை புற்றுநோய்கள்
 • வெண்புள்ளி ,தேமல்
 • சோரியாசிஸ்